Halberg, H. og Brumo, J. (2021) «Ulv engasjerer! Erfaringer med skjønnlitteratur i tverrfaglig arbeid på mellomtrinnet», Acta Didactica Norden, 15(1), s. 19 sider. doi: 10.5617/adno.8474.