Haslekås, C. og Kittilsen, S. (2022) «Lærerstudenter i elevrollen møter utforskende arbeidsmåter i naturfag», Acta Didactica Norden, 16(3), s. 23 sider. doi: 10.5617/adno.8569.