Kvithyld, T. (2021) «Hvordan iscenesetter to lærere skriveundervisning ut fra den samme pedagogiske ressursen, og hvordan nyttiggjør elevene seg av denne undervisningen når de skriver?», Acta Didactica Norden, 15(1), s. 26 sider. doi: 10.5617/adno.8609.