Hugo, H. (2022) «Lärare i årskurs 5 planerar historieundervisning med fokus på skriftliga resonemang», Acta Didactica Norden, 16(3), s. 22 sider. doi: 10.5617/adno.8612.