Åkerholm, K. og Höglund, H. (2022) «Möte med det obestämbara: ungdomars tolkningsförhandlingar med bilderboken Hemma hos Harald Henriksson», Acta Didactica Norden, 16(3), s. 19 sider. doi: 10.5617/adno.8720.