Jonsson, L. og Månsson , N. (2021) «Med en tydlig utgångspunkt i kristendomens synsätt och traditioner – om religionskunskapsämnets alkemi», Acta Didactica Norden, 15(1). doi: 10.5617/adno.8767.