Alterhaug, H. (2021) «Fordypning, frihet og fravær av stress Erfaringer med estetiske uttrykksformer i teoretiske fag på ungdomstrinnet», Acta Didactica Norden, 15(2), s. 22 sider. doi: 10.5617/adno.8776.