Halberg, H. og Fiskum, T. A. (2022) «Skjønnlitteraturen i det tverrfaglige - Når mellomtrinnselever leser skjønnlitteratur og lærer om rovdyr i en uteskoledidaktisk sammenheng », Acta Didactica Norden, 16(3), s. 26 sider. doi: 10.5617/adno.8808.