Sæther, S., Spord Borgen, J. og Leirhaug, P. E. (2022) «Lek i læreplanen i kroppsøving - historisk konseptualisering», Acta Didactica Norden, 16(3), s. 24 sider. doi: 10.5617/adno.8977.