Marti, K. T. og Knain, E. (2022) «Bærekraftig utvikling i naturfaglige og samfunnsfaglige skriveoppgaver fra grunnskolen», Acta Didactica Norden, 16(2), s. 25 sider. doi: 10.5617/adno.8979.