Bendegard, S. og Hallesson, Y. (2022) «Critical literacy i ämnet svenska: – vad säger de nationella läsproven?», Acta Didactica Norden, 16(2), s. 22 sider. doi: 10.5617/adno.8987.