Reffhaug, M. B. A., Jegstad, K. M. og Andersson-Bakken, E. (2022) «Kritisk tenkning – fra intensjon til praksisfortolkning: En analyse av barnetrinnslæreres forståelse av kritisk tenkning», Acta Didactica Norden, 16(2), s. 21 sider. doi: 10.5617/adno.8989.