Undrum, L. V. M. (2022) «Kritisk tilnærming til tekster i sosiale medier: - En studie av influenseres tekster på Instagram og unges utfordringer i møte med dem», Acta Didactica Norden, 16(2), s. 24 sider. doi: 10.5617/adno.8990.