Wetlesen, A. og Eie, S. (2022) «‘Sted’ som utgangspunkt for kritisk tenkning i geografi», Acta Didactica Norden, 16(2), s. 22 sider. doi: 10.5617/adno.8994.