Andersson-Bakken, E., Heggernes , S. L., Krogstad Svanes, I. og Tørnby, H. (2022) «“Men da blir det urettferdig for dem som ikke får!”: Bildebøker som utgangspunkt for kritisk tenkning på barnetrinnet », Acta Didactica Norden, 16(2), s. 23 sider. doi: 10.5617/adno.8995.