Weyergang, C. (2022) «‘… og hvordan kan vi vite det, da?’: Ungdomsskoleelevers lesestrategier i møte med tekstoppgaver i samfunnsfag som krever en kritisk tilnærming», Acta Didactica Norden, 16(2), s. 29 sider. doi: 10.5617/adno.9059.