Scheie, E., Berglund, T., Munkebye, E., Lyngved Staberg, R. og Gericke, N. (2022) «Læreplananalyse av kritisk tenking og bærekraftig utvikling i norsk og svensk læreplan», Acta Didactica Norden, 16(2), s. 32 sider. doi: 10.5617/adno.9095.