Nordberg, O. (2022) «Litteraturdidaktik på empirisk grund: Didaktisk diskussion med utgångspunkt i 413 mellanstadie-elevers läsarreaktioner på Katarina Taikons roman Katitzi», Acta Didactica Norden, 16(1), s. 23 sider. doi: 10.5617/adno.9129.