Lorentzen, V. (2022) «Kritisk literacy i skriveopplæringa: å ta stilling til problemer og ytre seg på naturfaglig grunnlag», Acta Didactica Norden, 16(1), s. 29 sider. doi: 10.5617/adno.9150.