Ivashenko Amdal, I. og Mastad, L. B. T. (2022) «Forståelsen av lærerutdannerrollen blant skolebaserte lærerutdannere i Norge», Acta Didactica Norden, 16(1), s. 23 sider. doi: 10.5617/adno.9154.