Sørensen, M. H. og Medbø, J. I. (2022) «I hvilken grad påvirker omvendt undervisning elevenes læringsutbytte i matematikk på 9. trinn sammenlignet med tradisjonell undervisning?», Acta Didactica Norden, 16(3), s. 20 sider. doi: 10.5617/adno.9268.