Reitan Jensen, P. (2022) «Koherens i lektorutdanninga ved tre utdanningsinstitusjonar i Noreg. Ein kvalitativ studie frå eit leiingsperspektiv», Acta Didactica Norden, 16(3), s. 21 sider. doi: 10.5617/adno.9286.