Olsen, R. og Bjørndal, C. (2022) «Fragmentarisk partnerskap i lærerstudenters FoU-veiledning: En studie av studenter og lærerutdanneres erfaringer», Acta Didactica Norden, 16(3), s. 24 sider. doi: 10.5617/adno.9343.