[1]
P. Kvello, S. S. Barstad, B. Rønning, E. T. Moen, og O. Østerlie, «Omvendt undervisning versus tradisjonell undervisning i naturfag på ungdomsskolen: en studie av elevers motivasjon, forberedelser og læringsutbytte », ADNO, bd. 14, nr. 1, s. 37 sider, feb. 2020.