[1]
I. K. Svanes og A. K. Øgreid, «‘Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!’ - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet», ADNO, bd. 14, nr. 1, s. 21 sider, feb. 2020.