[1]
P. E. Myren-Svelstad, «Det affektive møtet mellom tekst og lesar: Tre postkritiske inngangar til å velja skjønnlitteratur i morsmålsfaget», ADNO, bd. 14, nr. 3, s. 18 sider, okt. 2020.