[1]
S. Ulstad, V. R. Valstadsve, og K. Skjesol, «Mestringsorientert klima – veien til høy innsats, indre motivasjon og karakter i kroppsøving», ADNO, bd. 14, nr. 1, s. 20 sider, mar. 2020.