[1]
V. R. Jahnsen og J. Bakken, «På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole», ADNO, bd. 14, nr. 1, s. 20 sider, mar. 2020.