[1]
L.-M. Lauritzen, Y. Antonsen, og L. Nesby, «‘Jeg er så veldig redd for hvordan jeg påvirker elevene.’ Utfordringer og muligheter i undervisningen av folkehelse og livsmestring i norskfaget: », ADNO, bd. 15, nr. 1, apr. 2021.