[1]
I. Rasmusssen, M. Kjærnsli, F. Jensen, og S. Ludvigsen, «Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater», ADNO, bd. 14, nr. 1, s. 22 sider, apr. 2020.