[1]
I. Kjelaas, K. Eide, A. S. Vidarsdottir, og H. A. Hauge, «Å føle seg angrepet intellektuelt: Språkkartlegging av minoritetsspråklige elever i videregående opplæring», ADNO, bd. 14, nr. 1, s. 20 sider, mai 2020.