[1]
G. Dversnes, «‘Vi kastet elevene ut på dypet før’. Bruk av eksempeltekster i skriveopplæringen hos fire norsklærere», ADNO, bd. 14, nr. 1, s. 20 sier, apr. 2020.