[1]
M. Rogne, «Norskfaget i grunnskulelærarutdanningane – nyare utviklingstrekk», ADNO, bd. 14, nr. 1, s. 23 sider, apr. 2020.