[1]
I. K. R. Hatlevik, K. L. . Engelien, og D. Jorde, «Universitetsskolers bidrag til utvikling av lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo», ADNO, bd. 14, nr. 2, s. 27 sider, mai 2020.