[1]
A.-L. Østern, R. Svedlin, og G. Engvik, «Partnerskap inom lärarutbildning i Norge och Finland: historiska förutsättningar för og praktiklärares förståelse av professionell handledning», ADNO, bd. 14, nr. 2, s. 22 sider, mai 2020.