[1]
M. Hontvedt, M. Oddvik, og R. R. Næss, «Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner», ADNO, bd. 14, nr. 2, s. 26 sider, mai 2020.