[1]
K. E. W. Bjørndal, Y. Antonsen, og R. Jakhelln, «FoU-kompetansen til nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling?», ADNO, bd. 14, nr. 2, s. 20 sider, mai 2020.