[1]
Y. Antonsen, G. Maxwell, K. E. W. . Bjørndal, og R. Jakhelln, «‘Det er et kjemperart system!’ – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse», ADNO, bd. 14, nr. 2, s. 20 sider, mai 2020.