[1]
T. G. Olovsson, «Ämnesövergripande undervisning i SO-ämnena i svensk grundskola - vad säger lärarna? », ADNO, bd. 14, nr. 3, s. 24 sider, sep. 2020.