[1]
T. G. Olovsson, «Ämnesövergripande undervisning i samhällsorienterande ämnen i svensk grundskola – vad säger lärarna?», ADNO, bd. 14, nr. 3, s. 24 sider, sep. 2020.