[1]
K. Hansen, «Mesterlære i praksisveiledning i lærerutdanning: Individuell, relasjonell eller i praksisfelleskap? En studie av eksamenstekster», ADNO, bd. 14, nr. 2, s. 18 sider, mai 2020.