[1]
T. A. Haugen og E. F. Spilling, «Pedagogiske tekstar om ordklassar: ei undersøking av lærebøker i norsk på 3. og 4. trinn», ADNO, bd. 14, nr. 1, s. 27 sider, mai 2020.