[1]
M. Tengberg og M. Wejrum, «Observation och återkoppling med fokus på utvecklad undervisning: Professionsutveckling med hjälp av PLATO», ADNO, bd. 15, nr. 1, s. 22 sider, feb. 2021.