[1]
M. Helland, E. K. . Aadland, A. S. Ask, og C. . Sandvik, «Rammefaktorenes betydning for mat- og helseundervisningen på 1.- 4.trinn», ADNO, bd. 15, nr. 1, apr. 2021.