[1]
H. Hjukse, T. Aagaard, A. A. Bueie, T. Moser, og K. S. Vika, «Digitalisering i grunnskolelærerutdanningen: Om faglige forskjeller i arbeidet med profesjonsfaglig digital kompetanse», ADNO, bd. 14, nr. 1, s. 27 sider, jun. 2020.