[1]
J. S. Borgen og G. Engelsrud, «Språkbruk om kroppsøving: Et kritisk blikk på ny læreplan i Fagfornyelsen (LK20)», ADNO, bd. 14, nr. 1, s. 19 sider, jul. 2020.