[1]
B. R. Walgermo, P. H. . Uppstad, K. Lundetræ, F. E. Tønnessen, og O. J. Solheim, «Kartleggingsprøver i lesing: Tid for nytenking?», ADNO, bd. 15, nr. 1, apr. 2021.