[1]
I. M. Kielland, «Fortellinger om håp og håpløshet – Bærekraftsundervisning i antropocen», ADNO, bd. 15, nr. 2, okt. 2021.