[1]
O. G. Imenes, V. . Bjarnø, og O. E. Hatlevik, «Lærerstudenters bruk av Monte Carlo-simulering for å løse oppgaver om sannsynlighet: En analyse av 16 gruppebesvarelser», ADNO, bd. 15, nr. 3, s. 26 sider, des. 2021.