[1]
V. Vangsnes, «Prosessdrama som estetisk læreprosess: Ein strategi for utforskande iscenesetjing av sentrale verdiområde i Fagfornyinga», ADNO, bd. 15, nr. 2, nov. 2021.