[1]
T. Stenseth, «Hvordan fremme studentaktivitet og engasjement for læring? En designbasert studie av omvendt undervisning og videorefleksjoner i lærerutdanningen», ADNO, bd. 15, nr. 3, s. 22 sider, des. 2021.